by Elven Venom

Posts tagged “charming

Драконов ездач / Dragon Rider

[Български]

Вънка в плътна мрачна нощ,
нейде из лесовата площ,
вятър екна от небесата
неестествено в росата.

(more…)

Advertisements